Het resultaat!

Opdracht

Deze opdracht was in samenwerking met onze partner-programmeur en tekstschrijver “Van der Zwan”. Dit betreft een technise website waarbij een design een 2e rol speelde. Er is Responsive-Design gevraagd om een design op te maken zoals we dat normaal zouden doen, en de programmeur ging tijdens het uitwerken in overleg met de klant kiezen welke elementen uitgewerkt zouden worden. Omdat dit een technise website betreft met als doel functionaliteit voor de importeurs, word de hele website op maat geschreven. Om design en uitwerking kosten te besparen, hoefde er op deze manier maar 1 ontwerp gemaakt te worden, en kon de klant daarna overzichtelijk kiezen hoe ver die wou gaan met de uitwerking mbt het design.

Opdrachtgever

INDI Platform
Interface NAW Dealers en Importeurs

Andere projecten voor deze opdrachtgever